Omdat je soms nèt dat beetje Xtra nodig hebt!

Omdat je soms nèt dat beetje Xtra nodig hebt!

Omdat je soms nèt dat beetje Xtra nodig hebt!

Welkom bij Jeugdhulp Xtra

Onze aanpak is integraal, systemisch en op maat. We werken zonder wachtlijsten, komen zo nodig op locatie en zijn bereid die ene extra stap te zetten!

“Vanuit Jeugdhulp Xtra geloven we dat de kracht van gezinnen (systemen) groot is. Geen enkel kind met gedragsproblemen, leerproblemen of ontwikkelingsproblemen kan geholpen worden zonder dat zijn/haar ouders hier stevig bij betrokken worden; sterker nog, we kunnen de problematiek niet eens begrijpen zonder deze te bekijken in de context van de interacties van het gezinssysteem. Omdat dit onze visie op jeugdhulp is werken we altijd systemisch of systeemgericht. Dat betekent in de praktijk dat jullie, welke vraag jullie ook hebben, altijd eerst een aantal systeemgesprekken en/of systeemobservaties aangeboden krijgen bij Jeugdhulp Xtra om van daaruit verder beleid te maken en te bepalen welke aanvullende modules ingezet gaan worden. Dat doen we uiteraard met jullie, de ouders/verzorgers (en evt. verwijzers) samen. De enige route die hiervan afwijkt is de EED route, hierbij start de diagnostiek direct na intake.”

Opheffing aanmeldstop Zuidoost Brabant

11 april 2022:

Vanaf vandaag kunt u aanmelden voor ons nieuwe project Gezinstraject Xtra, bij de tab aanbod staat onze flyer met alle informatie hierover!

Vanaf vandaag is ook de aanmeldstop in Zuidoost Brabant voor het grootste deel opgeheven.

U kunt aanmelden voor de reguliere specialistische jeugdhulp en jeugd ggz behandelingen, alsmede RGT behandeling zoals u dat van ons gewend bent. De cliëntadministratie zal de aanmeldingen aannemen, compleet maken en dossiers aanmaken.

Vanaf 18 april zullen deze aanmeldingen inhoudelijk gescreend kunnen worden volgens onze nieuwe procedure, waarbij screening gevolgd wordt door een digitale intake en vervolgens een (bij voorkeur) fysiek startgesprek.

We nemen vooralsnog geen nieuwe aanmeldingen aan op het gebied van ED (dyslexie) of Controle psychofarmaca (medicatiecontrole).

Beste cliënten/verwijzers,

Update corona maatregelen:

In navolging van de RIVM richtlijnen zijn alle verplichte Corona maatregelen opgeheven.

Eenieder staat het uiteraard vrij om afstand te houden en/of mondkapjes te dragen indien daar prijs op gesteld wordt.

Wat doen we?

We bieden met ons team van professionals laagdrempelige hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders.

GESPECIALISEERD

We werken met hoog opgeleide professionals, vanuit verschillende disciplines en specialismen.

Deskundigheid

Onze professionals zijn deskundig op vele gebieden, we zoeken ook externe deskundigen op als onze kennis ontoereikend is.

Zorg op maat

Elk mens is uniek, elke oplossing dus ook! Samen gaan we op zoek naar wat voor jullie past.

Samenwerken

Zowel intern als extern werken we samen om met jullie toe te werken naar een verbetering van jullie situatie.

Image

Ons team

Ons team

Waar bieden we zorg?


Hiernaast een overzicht van de gemeentes waarvoor Jeugdhulp Xtra gecontracteerd is.
Bent u inwoner en heeft u een vraag op het gebied van gespecialiseerde jeugdhulp dan kunt u bij ons terecht.
Image

Contact Info

Langstraat 27,

5664 GE Geldrop

040 - 3031014

Ruysstraat 65A,
5988 AA Helden

Verzamelgebouw ‘t Bloeinest

algemeen@jeugdhulpxtra.nl

Maasstraat 27,

6001 EB Weert

Stuur ons een berichtje